Kategorie      
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 

Uzavřením a potvrzením objednávky potvrzujete souhlas s tímto nákupním řádem a zároveň s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků. Provozovatel internetového obchodu www.billfold.cz kterým je Jan Mlčkovský NENÍ PLÁTCEM DPH. Veškeré ceny které jsou uváděny na stránkách internetového obchodu jsou konečné. Na zboží v e-shopu je poskytována záruka dle platných legislativních předpisů ČESKÉ REPUBLIKY.


Potvrzení objednávky

 

Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení závazné objednávky. Potvrzení Vám bude automaticky doručeno na e-mail, který zadáte v objednávce. O stavu Vaší objednávky a odeslání zboží Vás budeme informovat a to opět na Váš e-mail. 

Objednání a dodání zboží

 

Vaši objednávku zpracujeme nejpozději do 48 hodin po jejím přijetí (při platbě převodem do 48 hodin od obdržení platby), následující pracovní den předáme k doručení. V případě nejasností Vás budeme elektronicky nebo telefonicky informovat, proto veškeré kontakty uvádějte pravdivě. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas. O takové situaci je zákazník vyrozuměn neprodleně e-mailem či telefonicky. U platby předem jsou v takovém případě zákazníkovi vráceny peníze za objednané zboží v plné výši na jeho účet, a to do 7 pracovních dní od vyrozumění. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení, považujeme objednávku za zrušenou. Storno zasílejte pouze e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.


Platba za zboží

 

  • - Bankovním převodem, předem na účet: 270679666/0300, vedený u ČSOB.
  • - Dobírka - platba při převzetí zboží od dopravce.
  • -Platba při osobním převzetí.

Zboží placené převodem odesíláme do 48 hodin po doručení platby. Zboží na dobírku odesíláme do 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky.


Doprava a cena

 

  • - Doporučená zásilka 0,- (V případě, provedení platby za zboží předem ), dopravce: Česká pošta
  • - Dobírka: 89 Kč,-, dopravce Česká pošta
  • - Zásilkovna.cz: 0,- (V případě, provedení platby za zboží předem)
  • - Zásilkovna.cz (Dobírka): 65,-

 

 

V případě koupi více kusů zboží platíte vždy jedno poštovné.

Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností neneseme zodpovědnost.


Upozornění: V případě platby převodem na účet je lhůta 7 dní (kalendářních) na úhradu objednávky. Pokud do konce této lhůty nebude platba na náš účet připsána, jsme nuceni Vaši objednávku stornovat a zboží uvést zpět do prodeje.

Pokud je balík poškozen nebo je porušena lepící páska, je nutné uplatnit reklamaci přímo u přepravce! Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost!

V případě, že prodávající není schopen dodat zboží v uvedeném termínu vyhrazuje si právo stornovat objednávku nebo její část a je potom povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu na emailovou adresu, nebo mobilní telefon jím uvedený.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Nakupovat lze v našem e-shopu i bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Reklamační řád a záruka

 

Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí zkontrolovat tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě, nejpozději do 14 dnů. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!

Záruka se nevztahuje na:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:
- informujte nás o reklamaci zasláním e-mailové zprávy
- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Jan Mlčkovský,  Dědinova 2008/13, Praha 4, 148 00, dobírku nepřijímáme
- do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, případně číslo účtu
- přiložte originální doklady o koupi zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.


Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

Zboží je prodáváno z ČR, tudíž při objednání zboží do jiné země platí podmínky ČR.

 

Odstoupení od smlouvy

 

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba. V případě, že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení následujících podmínek:

- Neprodleně nás kontaktujte emailem
- Jako předmět uveďte : odstoupení od smlouvy a číslo faktury
- Obsah: jméno, adresa, kontakt, datum nákupu a číslo bankovního účtu kam chcete zasalt peníze za vrácené zboží

Zboží musí být:
- nepoškozené,
- v původním obalu, bez porušení pečetí
- s kompletním příslušenstvím se kterým bylo dodáno
- se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány
- vráceno v termínu, do 14 dní od převzetí zboží

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Pokud jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst.1, je kupující povinen tuto škodu uhradit(např. poškozené zboží, neúplný obsah atd.). V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.


 

 

Nevyzvednutí zásilky s dobírkou

V případě, že si zákazník nevyzvedne zásilku na dobírkou, je tento zákazník označen za nespolehlivého zákazníka. Prodávající má nárok odepřít takovémuto zákazníkovi dále nakupovat na eshopu, protože mu způsobil újmu na zaplaceném poštovném. Vyjímka je pouze, pokud tento nespolehlivý zákazník bude chtít zaslat zboží s platbou předem.


Ochrana osobních údajů

Objednáním kupující dává souhlas k využití, shromažďování a archivování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Copyright 2016 - 2018 © www.billfold.cz
Real Time Web Analytics